Jag är rörd och ödmjuk inför det faktum att så många har nominerat mig och att jag nu har fått frågan (AiP, 18/12/2006)

Publié le par François AlexMargot sa formellt nej till valberedningen

 

I dag måndag kring lunchtid besökte Margot Wallström socialdemokraternas partiexpedition på Sveavägen 68 i centrala Stockholm. Till AiP bekräftar Margot Wallström att mötet gällde det många socialdemokrater har fruktat: Nu har hon formellt svarat nej till valberedningen på frågan om hon vill bli partiledare.

AiP möter Margot Wallström i receptionen på Sveavägen 68 direkt efter mötet med valberedningens ordförande Lena Hjelm-Wallén. Hon konfirmerar att hon formellt har fått frågan av valberedningen och att hon formellt har tackat nej.

- Jag är rörd och ödmjuk inför det faktum att så många har nominerat mig och att jag nu har fått frågan. Men jag har meddelat att jag inte står till förfogande, säger Margot Wallström till AiP.

- Samtidigt hoppas jag kunna bidra på andra sätt, i synnerhet i EU-frågor och även när det blir val nästa gång, avslutar Margot Wallström, innan hon snabbt måste åka vidare till en debatt på Södra Teatern.

I fredags träffade valberedningen, med Lena Hjelm-Wallén i spetsen, ordförande för de olika socialdemokratiska partidistrikten. Mötet hade präglats av god stämning och stor samsyn, sa Hjelm-Wallén till AiP efter sammankomsten. Samstämmigheten hade i första hand gällt synen på det ledarskap som bör karaktärisera nästa partiordförande. Hjelm-Wallén förnekade att gruppen hade gjort någon formell lista på möjliga kandidater, utan menade att det egentliga arbetet med att tillfråga olika kandidater tillhör en andra fas som nu inleds.

Det är dock troligt att gruppen konstaterade att stödet för Margot Wallström är massivt i partiorganisationen, men att Wallströms nej är tydligt och konsekvent. Eftersom Wallström ändå var i Sverige under måndagen såg Lena Hjelm-Wallén till att ha det formella samtalet med Margot Wallström; Hjelm-Wallén frågade formellt och Wallström svarade nej formellt.

Därmed har det översta namnet på valberedningens (och partimedlemmarnas) lista kunnat strykas - även formellt. På nästa rad står det Carin Jämtin, som genom att lämna sin riksdagsplats har gjort klart att hon inte heller står till förfogande. På nästa rad står det troligen Mona Sahlin.

www.aip.nu - tisdag 19 december

Eric Sundström
eric.sundstrom@sap.se

Publié dans MARGOT WALLSTRÖM

Commenter cet article